Google+
Doprava ZDARMA při objednávce nad 500 Kč.

Nakládání s osobními daty a jejich ochrana

Po vyplnění a odeslání objednávky budou osobní údaje zákazníka v nezbytně nutném rozsahu zpracovány společností BENEŠ a LÁT a.s. za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy. Zaškrtnutím políčka zákazník uděluje nad rámec uvedeného společnosti BENEŠ a LÁT a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely, tedy zejména za účelem zasílání obchodních sdělení a informací o prodejních akcích e-shopu prostřednictvím e-mailu. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Provozovatel e-shopu se zavazuje považovat veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání nepověřené osobě.

Osobní údaje zpracovává BENEŠ a LÁT a.s. pro vlastní účely jako jejich správce. Údaje předává partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí objednávky. Osobní údaje jsou také předávány zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle pokynů, např. reklamní agentura pro marketingové účely.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené pro marketingové účely poskytuje dobrovolně na základě souhlasu. Poskytnutí služby e-shopu, tedy uzavření kupní smlouvy k danému výrobku prostřednictvím e-shopu, však není v žádném případě podmíněno udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Neposkytnutím souhlasu není zákazník ze strany provozovatele e-shopu nijak znevýhodněn, jediným následkem je, že nebude dostávat e-mailová reklamní sdělení s informacemi o novinkách v sortimentu a prodejních akcích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit prostřednictvím odkazu v emailu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

BENEŠ A LÁT a. s. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.

© 2010 - 2022 ZAS Group s.r.o.