Google+
Stavebnice SEVA. Generacemi prověřená česká kvalita.

Reklamace zboží - řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit písemně (nejlépe e-mailem na seva@seva-czech.cz), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět.
Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od dodavatele. Případně bude vrácena celá zaplacená částka.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

© 2010 - 2024 ZAS Group s.r.o.